Na górę wysoką. Z życia świeckich konsekrowanych

Lektura nie tylko dla osób duchownych!

 

Na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego Wydawnictwo Światło-Życie przedstawia jedyną w swoim rodzaju publikację, zatytułowaną „Na górę wysoką”. Zawiera ona wspomnienia o członkiniach świeckich instytutów życia konsekrowanego, które były założycielkami lub pierwszymi członkiniami swoich instytutów powstających w Polsce w ubiegłym wieku, jak również świadectwa osób, które mimo słusznego wieku mają jeszcze wystarczająco dużo sił fizycznych i mocy duchowych, by zmieniać ten świat swoją konsekracją i apostolstwem. W książce są także wspomnienia o Włoszkach, Ukraince i Białorusince.

 

 „Każda z nich, nie ubierając się w habit, otwarta na dar powołania do życia według rad ewangelicznych w świecie, w najtrudniejszych czasach mrocznego komunizmu oraz w najnowszych latach ustrojowych przemian wniosła na polski grunt nową jakość chrześcijańskiego życia – świeckość konsekrowaną” – napisał we wstępie ks. bp Józef Szamocki, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. instytutów świeckich.

 

Zaskakujące jest to, jaki wpływ miały (i mają) niektóre z tych kobiet na różne środowiska – poprzez swoją pracę zawodową, zaangażowaną obecność w miejscu zamieszkania i poprzez rozmaite posługi w Kościele.

 

Z książki łatwo można dowiedzieć się, na czym polega i w czym się przejawia życie jednocześnie świeckie i konsekrowane, i czego wymaga od osoby podejmującej to – niewątpliwie – wyzwanie.