Znaki służby liturgicznej

ZNAKI DLA DZIECI I GIMNAZJALISTÓW

Dla 1. kandydatów (ministranci) i 2. kandydatek (schola)
– w kolorze mosiądzu (25 x 40 mm)

                                 

Dla 3. młodszych ministrantów i 4. członków scholi
– w kolorze srebra (30 x 47 mm)

                      

Dla 5. i 6. starszych ministrantów i 7. członków scholi
– w kolorze złota (39 x 60 mm)

                            

 

KRZYŻE DLA MŁODZIEŻY
– w kolorze srebra (40 x 60 mm)

                                                                                                                                  

8. Dla lektorów, czytających
wezwania modlitwy
powszechnej, komentatorów,
pomocników animatorów grup
lektorskich

9. Dla akolitów, przynoszących
dary, zbierających składkę,
pełniących posługę ładu,
pomocników animatorów
ministranckich

10. Dla psałterzystów,
członków scholi i chóru,
grających w zespole
muzycznym, pomocników
animatorów muzycznych

11. Dla pomocników ceremoniarza (45 x 73 mm)

 

KRZYŻE DLA DOROSŁYCH
– w kolorze złota (45 x 73 mm)

                                                                                              

12. Dla lektorów, czytających
wezwania modlitwy
powszechnej, komentatorów,
animatorów grup lektorskich

13. Dla akolitów, przynoszących dary,
zbierających składkę, pełniących
służbę ładu, zakrystianów,
animatorów grup akolitów

14. Dla psałterzystów, członków
scholi i chóru, grających w
zespole muzycznym,
animatorów muzycznych

15. Dla ceremoniarza (52 x 83 mm)

 

DLA PEŁNIĄCYCH SZCZEGÓLNE POSŁUGI I FUNKCJE 
– w kolorze złota (52 x 83 mm)

                                                                                               

16. Dla ustanowionych
lektorów

17. Dla ustanowionych
akolitów

18. Dla kantora, organisty,
dyrygenta chóru

Przyjmujemy wyłącznie zamówienia od diecezji i parafii, składane przez duszpasterzy służby liturgicznej, proboszczów lub przez delegowane przez nich osoby.
Każde zamówienie potwierdzamy telefonicznie. Czas realizacji zamówienia wynosi około 3 tygodni i nie jest możliwe jego skrócenie, ponieważ znaki są wykonywane na zamówienie.

ZNAKI DLA DZIECI I GIMNAZJALISTÓW
1. Dla kandydatów ministrantów 15.00zł
szt.
2. Dla kandydatów i kandydatek członków scholi 15.00zł
szt.
3. Dla młodszych ministrantów 19.00zł
szt.
4. Dla młodszych członków scholi 19.00zł
szt.
5. Dla czytających wezwania modlitwy powszechnej 19.00zł
szt.
6. Dla starszych ministrantów 19.00zł
szt.
7. Dla starszych członków scholi 19.00zł
szt.
KRZYŻE DLA MŁODZIEŻY
8. Dla lektorów, czytających wezwania modlitwy powszechnej, komentatorów, pomocników animatorów grup lektorskich 19.00zł
szt.
9. Dla akolitów, przynoszących dary, zbierających składkę, pełniących służbę ładu, pomocników animatorów ministranckich 19.00zł
szt.
10. Dla psałterzystów, członków scholi i chóru, grających w zespole muzycznym, pomocników animatorów muzycznych 19.00zł
szt.
11. Dla pomocnika ceremoniarza 17.00zł
szt.
KRZYŻE DLA DOROSŁYCH
12. Dla lektorów, czytających wezwania modlitwy powszechnej, komentatorów, animatorów grup lektorskich 19.00zł
szt.
13. Dla akolitów, przynoszących dary, zbierających składkę, pełniących służbę ładu, zakrystianów, animatorów grup akolitów 19.00zł
szt.
14. Dla psałterzystów, członków scholi i chóru, grających w zespole muzycznym, animatorów muzycznych 19.00zł
szt.
15. Dla ceremoniarza 17.00zł
szt.
DLA PEŁNIĄCYCH SZCZEGÓLNE POSŁUGI I FUNKCJE
16. Dla ustanowionych lektorów 19.00zł
szt.
17. Dla ustanowionych akolitów 19.00zł
szt.
18. Dla kantora, organisty, dyrygenta chóru 19.00zł
szt.

Dane adresowe