O wydawnictwie


Aktualna siedziba wydawnictwa w Krakowie położona w przepięknej scenerii przyrodniczej

Wydawnictwo Światło-Życie zaistniało oficjalnie na rynku wydawniczym w roku 2000. Jest ono działem Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego, który został powołany w 1998 roku do propagowania i rozwijania myśli teologiczno-społecznej założyciela Ruchu Światło-Życie. Zasadniczą część publikacji stanowią książki zawierające teksty ks. Franciszka Blachnickiego, zarówno z dziedziny duchowości, jak i społecznej, oraz jego pamiętniki.

Siedziba Wydawnictwa mieści się w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 148.


Aktualna siedziba wydawnictwa w Krakowie położona w przepięknej scenerii przyrodniczej

Poza tym wydawnictwo publikuje książki innych autorów – książki z dziedziny religijno-społecznej, mniejsze opracowania i książki dotyczące homoseksualizmu, przygotowywane przez grupę „Odwaga”, książki o tematyce małżeńskiej i rodzinnej oraz książki dla dzieci. Dodatkowo, na zlecenie Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, przygotowuje do druku materiały formacyjne Ruchu Światło-Życie.

 Ksiądz Franciszek Blachnicki wraz z pracownikami wydawnictwa Maximilianum w Carlsbergu

 

Trochę historii

Wydawnictwo Światło-Życie jako struktura nieoficjalna istnieje od 1978 roku. Powołał je ks. Franciszek Blachnicki w celu przygotowywania, drukowania i kolportowania materiałów formacyjnych dla rozwijającego się Ruchu Światło-Życie.

W zamierzeniach ks. Blachnickiego było ono częścią Diakonii Słowa i posiadało następujące działy: produkcję (redakcję merytoryczną i redakcję techniczną), reprodukcję (drukarnie) i dystrybucję (kolportaż, rozpowszechnianie).

Siedziba wydawnictwa do 1990 roku mieściła się w Zakopanem, a następnie została przeniesiona do Lublina, stamtąd zaś do Krakowa. Materiały publikowane w tym czasie były wydawane poza cenzurą. Z tego powodu nie wszystkie zawierały na kartach tytułowych pełne dane bibliograficzne, a samo wydawnictwo funkcjonowało pod nazwą Redakcja Wydawnictw Ruchu Światło-Życie.

W ramach wydawnictwa, poza materiałami formacyjnymi, ukazywały się też broszury i książki a także periodyki, takie jak:

‒ „Ruch Światło-Życie. Biuletyn informacyjny”,

‒ „Głos Papieża Jana Pawła II”,

‒ „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”,

‒ „Siloe. Listy do grup modlitewnych”,

‒ „Koinonia. Biuletyn odnowy parafii”,

‒ „Eleuteria. Pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”,

‒ „Ad Christum Redemptorem! Biuletyn Wielkiej Ewangelizacji”,

‒ „Dojrzałość ucznia. List do alumnów i nowicjuszy”.

Mimo ograniczonych możliwości działania wydawnictwa w Polsce w czasach komunistycznych jego działalność nigdy nie została przerwana, była bowiem  niezbędna dla istnienia Ruchu Światło-Życie.

Ks. Franciszek Blachnicki, po objęciu ośrodka w Carlsbergu w Niemczech i podjęciu tam formacji według charyzmatu światło-życie, rozpoczął również wydawanie książek, czasopism i materiałów oazowych. Pierwsza publikacja została wydrukowana w grudniu 1982 roku.

W tym celu stworzył drukarnię im. św. Maksymiliana (która została poświęcona 14 sierpnia 1984 roku) oraz wydawnictwo Maximilianum. Oprócz podręczników i książek, które miały stanowić podstawową i programową literaturę Ruchu Światło-Życie, Maximilianum wydawało czasopisma: „Życie w świetle”, „List do Dzieci Bożych”, adresowane do uczestników Ruchu, a dla Chrzścijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów ‒jej pismo programowe „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie” oraz inne materiały formacyjne. Ks. Franciszek Blachnicki zamierzał również wydawać dzieła z klasyki literatury polskiej, które stanowiłyby „Bibliotekę Polaka”. Wydawnictwo i drukarnia (przyjmowała także zlecenia z zewnątrz) istniały do 1987 roku, kiedy to po śmierci Założyciela zostały zamknięte z powodu długów związanych z zakupem maszyn drukarskich. 


Ks. Franciszek Blachnicki z Janem Pawłem II, podczas prywatnej audiencji