Wprowadzenie w Biblię jako historię zbawienia

Konspekty będą do nabycia w Krościenku podczas Podsumowania OŻK 2016 – od 25 sierpnia,
a w Krakowie w wydawnictwie i w sprzedaży wysyłkowej od 29 sierpnia.