Świadectwa młodych świętych

 

„SANCTORUM TESTIMONII, czyli świadectwa świętych młodych ludzi wczoraj i dziś” – w książce pod tym tajemniczym tytułem ukazane są sylwetki kilkunastu młodych świętych i błogosławionych, a także świadectwa młodych ludzi, którzy całym sercem ukochali Pana Jezusa. Niektórzy z nich szli do Boga zawiłymi drogami, ale nie jest to istotne, najważniejsze jest to, że trzeba z Bogiem żyć, aby świętym być.

W książce „SANCTORUM TESTIMONII, czyli świadectwa świętych młodych ludzi wczoraj i dziś” przedstawione są różne drogi do świętości, dostępne dla każdego, bez wyjątku. Lektura książki może pomóc w znalezieniu własnej drogi do świętości.